אג'רוך סאקייפו רקסיטלי צוך'יקאורי יבש

יין לבן

בקבוק:
75 GEL