ლიმონადა 0,3 ლ (პასიონითი ხავი და ლიჩი, ლემონი და მინდი, მარწავი და რაზბერი)

10 GEL