ჭოტიაშვილი როზე (მონტეპუჩიანო) მშრალი

წითელი ღვინო

ბოთლი: 100 GEL