ლიმონადა 1 ლ (პასიონითი ხავი და ლიჩი, ლემონი და მინდი, მარწავი და რაზბერი)

30 GEL