პინო ნოარი, საფრანგეთი, წითელი, მშრალი

ბოთლი: 80 GEL
თვალები: 15 GEL